Implantaten voor de tandeloze kaak - het leven lacht je toe!

Home Praktijk Tandimplantaten Eén ontbrekende tand Meerdere ontbrekende tanden Tandeloze kaak Vragen over implantaten Onze diensten Links Spreekuren
 
tandeloze kaak tandeloze kaak
Als in uw onderkaak bijna alle of zelfs alle tanden of kiezen ontbreken, dan kunt u met implantaten toch nog gemakkelijk lachen. Want twee tot vier implantaten zijn al voldoende om een volledige prothese goed te ondersteunen. De bevestiging vindt plaats met speciale  steunsystemen die uit twee elementen bestaan. Het ene element wordt permanent op de implantaten geplaatst, het andere wordt in de prothese geïntegreerd.

Bij het plaatsen worden de beide elementen met elkaar verbonden zoals een drukknop: uw prothese zit stevig vast. Voor het reinigen  kunt u deze echter weer gemakkelijk verwijderen. Op ten minste zes implantaten kan ook een brug permanent aan uw kaak worden verankerd.

De prothese zit dan zo vast dat de steunende roze prothesekunststof niet hoeft te worden gebruikt. In de bovenkaak blijft in ieder geval het gehemelte vrij van prothesemateriaal. Zo krijgt u in elke situatie volledige zekerheid, want de prothese kan onverhoopt niet loskomen. Met uw implantaatgedragen prothese kunt u eten, praten en lachen net zoals met de originele tanden of kiezen.

Heeft u nog vragen? Klik dan hier
Wilt u graag een adviesgesprek? Klik dan hier
xive implants
Onderkaakprothese op vier implantaten
uk_2
De prothese zit vast
xive implants
In de bovenkaak: brug op zes implantaten
front_3
Onbekommerd lachen, praten, eten -
met een “vast” kunstgebit
Spreekuren:

Enkel na afspraak op het volgende nummer 051/69 54 59
 
Dr. L. Demeulemeester   Meensesteenweg 320D   8800 Roeselare   Telefoon: 051/69 54 59 Home