De belangrijkste vragen en antwoorden over implantaten

Home Praktijk Tandimplantaten Eén ontbrekende tand Meerdere ontbrekende tanden Tandeloze kaak Vragen over implantaten Onze diensten Links Spreekuren
 
praktijk demeulemeester vragen implantaten vragen implantaten operatiekwartier demeulemeester
Allergie
Bestaat de mogelijkheid dat men allergisch is voor implantaten?

Implantaten bestaan al meer dan veertig jaar. In die lange tijd is nog nooit iets bekend geworden dat titaniumimplantaten niet worden verdragen. Het materiaal heeft geen allergene bestanddelen en gedraagt zich volledig neutraal in het lichaam.

Leeftijd
Is er een minimumleeftijd voor implantaten?

Op het moment van de implantatie moet de botgroei voltooid zijn. Op een leeftijd van gemiddeld 18 jaar kan daarvan worden uitgegaan. Meisjes zijn meestal iets eerder uitgegroeid, jongens vaak iets later. Bij twijfel kan dit eenvoudig worden vastgesteld aan de hand van een röntgenopname van de handwortel.

Zijn er op gevorderde leeftijd bezwaren tegen een implantatie?

Het is in principe nooit te laat om met behulp van implantaten meer levenskwaliteit te krijgen. Aan de behandeling zijn zo weinig risico’s verbonden dat implantaten ook op een leeftijd van 70, 80 of zelfs 90 jaar nog kunnen worden ingezet. Een leeftijdsgrens naar boven toe is er dus niet. Zolang u ook een andere routinebehandeling bij de tandarts zou laten uitvoeren en u verder gezond bent, kunt u ook kiezen voor implantaten.

Ambulante ingreep
Wordt een implantatie echt ambulant uitgevoerd?

Ja, het in het kaakbot zetten van de implantaten gebeurt onder plaatselijke verdoving, zeker en zonder dat u er veel van voelt. Ook meerdere implantaten kunnen doorgaans probleemloos in één enkele sessie worden ingezet.

Werk
Wanneer kan ik weer werken?

Na overleg kunt u in de regel de volgende dag alweer normaal uw dagelijkse bezigheden hervatten en naar uw werk gaan.
(Zie ook trefwoord “Sport” onder S)

Behandelingsverloop
Hoe ziet het totale verloop van een implantatie eruit?

Advisering, vooronderzoek en planning
Na een uitvoerig adviesgesprek krijgt u het voor uw persoonlijke situatie vereiste behandelingsverloop te horen. Vervolgens ontvangt u een genezings- en kostenoverzicht, waarin u de precieze kosten voor uw individuele implantaatbehandeling kunt vinden. Dit dient u in bij uw zorgverzekeraar, die u informeert over uw eigen bijdrage en de vergoedingsmogelijkheden.
Zodra duidelijk is hoe de kosten worden afgehandeld, en het besluit is genomen of er voor één of meerdere implantaten wordt gekozen, worden eventueel noodzakelijke voorbehandelingen van uw natuurlijke tanden of van uw tandvlees met u doorgesproken. Over het algemeen worden implantologische oplossingen altijd onder het oogpunt van sanering van het complete gebit uitgevoerd. Voor een implantatie zijn een uitvoerige diagnose en behandelingsplanning noodzakelijk. Het onderzoek omvat een beoordeling van de complete mondholte, het slijmvlies, de tanden en het kaakbot. Om risico’s te vermijden wordt in de ‘anamnese’ (gezondheidsvragenlijst) ook uw algemene medische situatie vastgelegd.
Vervolgens wordt de implantatie nauwkeurig gepland aan de hand van röntgenfoto’s en gipsmodellen van uw kaak. Om het bot en de toestand van andere belangrijke structuren nauwkeurig te kunnen beoordelen, is soms een computertomografie (CT) nodig. Na deze voorbereidingen kunt u al bij de volgende afspraak uw implantaten krijgen. Om ervoor te zorgen dat u zich tijdens de implantatie prettig voelt, kunt u het best gemakkelijke kleding dragen. Tot een uur voor de ingreep kunt u ook nog iets eten. U kunt zich het best aan de richtlijnen houden die u tijdens het adviesgesprek hebt gekregen.

Inzetten van de implantaten
De ingreep duurt per implantaat in de regel niet langer dan 20 minuten. Bij de implantatie wordt zo doeltreffend en zeker gewerkt dat alle benodigde implantaten ambulant en meestal in één enkele behandeling kunnen worden ingezet. Op nauwkeurig van tevoren vastgestelde plaatsen wordt het tandvlees geopend. Vervolgens wordt met behulp van een boortje een klein, precies passend implantaatbed in het bot gemaakt, waar de schroefjes in worden gezet.
De implantaten moeten nu in de regel eerst zonder belasting een paar weken of maanden ingroeien in het bot. Daarom wordt het tandvlees boven het implantaat weer dichtgenaaid en wordt er een tijdelijke voorziening geplaatst. Even later kunt u de behandelkamer alweer lachend verlaten. Aangezien u na de verdoving niet zelf auto mag rijden, kunt u zich het best laten ophalen of met een taxi naar huis gaan. Totdat de verdoving is uitgewerkt, mag u ook niets eten of drinken.

Genezing van de wond
Het tandvlees geneest normaal gesproken erg snel en vrijwel zonder klachten. Na twee tot drie dagen volgt er een controleonderzoek en zo’n tien dagen later kunnen de hechtingen worden verwijderd.

Ingroei in het bot
In de ingroeifase komen botcellen dicht tegen de implantaten aan te liggen en gaan deze langzaam maar zeker omsluiten. Zo worden de implantaten een vast bestanddeel van uw kaak. Dit pijnloze proces duurt in de bovenkaak vier tot zes maanden. In de onderkaak is het bot iets harder, zodat implantaten hier vooraf al steviger in vast zitten (primaire stabiliteit) en men hier kan uitgaan van twee tot vier maanden.

Tot het zover is, krijgt u een tijdelijke voorziening of kunt u na een aanpassing uw oude prothese weer dragen. Als u een beetje voorzichtig bent, kunt u daarmee meteen weer normaal eten. Bovendien kunnen ook tijdelijke voorzieningen tegenwoordig op een dusdanig hoogwaardige wijze worden gemaakt dat ze in deze overgangstijd nauwelijks van natuurlijke tanden te onderscheiden zijn.

Blootlegging van het implantaat
Wanneer het ingroeien is voltooid, wordt het tandvlees precies boven de implantaten weer geopend en er worden zogenaamde tandvleesvormers ingezet. Deze vormen het tandvlees voor de latere tandopbouw, zodat het tandvlees net zo dicht tegen uw nieuwe kronen kan komen te liggen als tegen de natuurlijke tanden. Bij prothesen wordt het tandvlees gevormd voor de bevestigingselementen van de prothese. Vervolgens wordt er een afdruk van uw kaak gemaakt, die als basis dient voor het maken van de kronen, de brug of de prothese met bevestigingselementen. Daarna wordt uw provisorische voorziening weer teruggezet. U verlaat de behandelkamer immers nooit zonder tanden.

Inzetten van de kronen, de brug of de prothese
Na ongeveer 14 dagen kunnen de tandvleesvormers worden verwijderd en de definitieve kronen, uw brug of prothese worden ingezet. De kronen of de brug worden onzichtbaar vastgeschroefd op de implantaten, zodat niemand een verschil ziet ten opzichte van uw natuurlijke tanden. Bij implantaatgedragen prothesen worden de bevestigingselementen op de implantaten gemonteerd en de tegenstukken in de prothese geïntegreerd. Bij het inzetten grijpen deze twee elementen in elkaar en daarmee zit uw prothese perfect. Voortaan heeft u volledige zekerheid en een natuurlijk gevoel in uw mond.

Uitzondering: directe belasting
Onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer er bij u sprake is van een optimale botsituatie, kan het implantaat eventueel ook direct worden belast. Dat betekent dat er een hoogwaardige provisorische voorziening direct op het vers ingezette implantaat wordt bevestigd. U krijgt uw implantaat en heeft nog dezelfde dag weer een vastzittende, natuurlijk ogende tand.

Behandelingsduur
Hoeveel afspraken met de arts zijn er nodig voor mijn nieuwe tandwortels?

Dit is afhankelijk van de aard en de omvang van uw behandelingsconcept. Voor het adviesgesprek volstaat doorgaans één afspraak, waarin ook uw vragen worden beantwoord. Bij uw volgende afspraak vinden de vooronderzoeken en de planning plaats. In de regel kunnen uw nieuwe “tandwortels” dan korte tijd later in één behandeling in het kaakbot worden gezet. Daarvoor wordt op de betreffende plaatsen meestal een kleine incisie in het tandvlees gemaakt, die boven het implantaat weer wordt dichtgenaaid. Eén of twee dagen na de ingreep wordt voor alle zekerheid de wond gecontroleerd. Na ongeveer tien dagen worden de hechtingen verwijderd. Nu kunt u zonder stress en meestal zonder verdere afspraken met de arts de regeneratie van het bot, de zogenaamde “ingroeifase”, afwachten.

Wanneer en hoe komen de tanden op het implantaat?

Bij een normaal verloop van het genezingsproces zijn de implantaten in de bovenkaak na ongeveer zes en in de onderkaak na ongeveer drie maanden stevig met het bot vergroeid en tot een natuurlijk bestanddeel van uw kaak geworden. Uw nieuwe kronen kunnen daar nu stabiel op worden bevestigd. Daarvoor worden de “kopjes” van de implantaten weer blootgelegd en wordt hier tijdelijk een klein kapje opgeschroefd, om ervoor te zorgen dat het tandvlees zich goed kan vormen. Van deze situatie wordt een afdruk gemaakt. Deze afdruk dient voor de tandtechnicus als basis voor het maken van de prothese. Na het nauwkeurig afstemmen van de kleur en het passen van de prothese wordt deze goed op de implantaten bevestigd.

(Zie ook trefwoord “Directe belasting” onder D)

Heb ik tijdens de ingroeifase geen tanden?

Nee. Indien u van tevoren een uitneembare prothese had, dan bestaat meestal de mogelijkheid dat u die na een kleine aanpassing kunt blijven dragen. Indien u van tevoren geen uitneembare prothese had, dan kan het gat altijd worden gesloten met behulp van een tijdelijke voorziening. Onder bepaalde voorwaarden kan deze zelfs direct op de implantaten worden bevestigd. Voor deze zogenaamde duurzame tijdelijke voorzieningen bestaan er zeer hoogwaardige oplossingen, die nauwelijks te onderscheiden zijn van uw definitieve kronen en uw natuurlijke tanden.

Adviesgesprek
Hoe bereid ik me voor op het adviesgesprek?

Wanneer u al voor het adviesgesprek algemene informatie aanvraagt, dan kunt u de specifieke toelichtingen die voor uw situatie van belang zijn, zeker beter volgen. U kunt het gesprek in ieder geval gebruiken om antwoord te krijgen op al uw vragen. Misschien wilt u van tevoren al een lijstje met vragen maken, zodat u niets vergeet. Denk eraan dat mogelijke algemene aandoeningen of medicijnen die regelmatig moeten worden ingenomen, eveneens belangrijke onderwerpen voor uw adviesgesprek kunnen zijn.

Verdoving
Is voor de implantatie echt een volledige narcose nodig?

Nee. Met een plaatselijke verdoving kan ervoor worden gezorgd dat u helemaal geen pijn meer voelt in uw kaak. Wanneer het implantaatbed in het bot wordt geboord en het implantaat wordt ingezet, voelt u een trilling en een lichte druk, maar geen pijn. De meeste patiënten ervaren de ingreep ongeveer zoals een cariësbehandeling, die eveneens onder plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd. Wanneer u tijdens de behandeling desondanks liever wilt “slapen”, vraag hier dan om.

Diabetes
Kan ik ook als diabeet een implantaat krijgen?

Ja. U dient echter op het gebied van medicatie optimaal te zijn voorbereid. De stofwisseling kan bij een slecht ingestelde of niet behandelde diabetes een nadelige invloed op het genezingsproces hebben. Bij twijfel dient u daarom ook uw huisarts te raadplegen.

Aandoeningen
Zijn er aandoeningen die een implantatie uitsluiten?

Eigenlijk niet, maar wanneer u aan een ernstige algemene aandoening lijdt zoals hart- en vaatziekten of osteoporose, een ernstige nierbeschadiging, een verhoogde kans op bloedingen of een verzwakt immuunsysteem, dan dient u ons dit beslist te laten weten. Wij adviseren u over de mogelijkheden en gezamenlijk kunnen we dan een beslissing nemen ten aanzien van uw concrete gezondheidsprofiel.

Vernieuwen of uitbreiden van de prothese
Kan een implantaatgedragen prothese vernieuwd of, wanneer er nog meer tanden verloren gaan, uitgebreid worden?

Ja, de prothese kan op elk moment vernieuwd of aangepast worden. Een enkel implantaat kan ook na vele jaren probleemloos worden veranderd in een pijler voor een brug of prothese.

Ik heb al een normaal kunstgebit. Heb ik voor het bevestigen van het implantaat een nieuw nodig?

Wanneer met de bestaande prothese een optimale belasting van de implantaten en een goede kauwfunctie gegarandeerd is, dan is het zonder meer mogelijk, deze voor het bevestigen van een implantaat aan te passen. Vraag het ons, wij adviseren u wat de beste oplossing is.

Wat gebeurt er wanneer een eigen tand, die als pijler in de prothese is geïntegreerd, verloren gaat?

Wanneer een tand, bijvoorbeeld door een wortelontsteking, moet worden verwijderd, kan deze in de regel probleemloos door een extra implantaat worden vervangen. De ondersteuning en eventueel ook de prothese worden dan overeenkomstig aangepast.
 
Eten
Kan ik met een implantaatgedragen prothese normaal bijten en eten?

Ongeacht of u een implantaatgedragen kroon, brug of prothese heeft: u kunt ermee eten, bijten, praten en lachen net als vroeger met uw echte tanden. De prothese is zo stevig op de implantaten bevestigd dat u zich helemaal zeker kunt voelen.

Luchthavencontrole
Gaat er door het implantaat alarm af bijvoorbeeld bij de controle op het vliegveld?

Nee, daar hoeft u niet bang voor te zijn. Implantaten zijn niet magnetisch en bovendien veel te klein, om een reactie van de detectoren te veroorzaken. En mocht de pieper toch een keer reageren op uw implantaten, dan heeft u altijd uw implantaatpas, waarmee u de situatie snel en discreet kunt uitleggen.

Vreemd voorwerp
Voelen implantaatgedragen tanden aan als mijn eigen tanden, of heb ik het gevoel dat ik een vreemd voorwerp in mijn mond heb?

Implantaatgedragen tanden geven u tijdens het praten, eten en lachen een natuurlijk gevoel in de mond. U voelt geen verschil.

Pacemaker
Hebben implantaten invloed op mijn pacemaker?

Nee. Implantaten hebben geen elektromagnetische werking. Daarom vormen ze geen gevaar voor de werking van uw pacemaker.

Houdbaarheid
Hoe lang houdt een implantaat?

Na de ingroeifase is een deskundig ingebracht kwaliteitsimplantaat tegen een aantal invloeden beter bestand dan de natuurlijke tandwortel. Een prothetisch optimaal belast titanium-implantaat breekt niet. En er kan geen cariës bij ontstaan. Met een consequente mondhygiëne houdt u ook uw tandvlees en het implantaatbed gezond. Zodoende kunnen implantaten een leven lang meegaan.

Implantaatmateriaal
Uit welk materiaal bestaan implantaten?

Implantaten bestaan uit zuiver titanium van medische kwaliteit. Het materiaal heeft zodanig zijn waarde bewezen dat inmiddels 99 % van alle tandimplantaatsystemen van dit materiaal wordt vervaardigd. Het is zeer stabiel en wordt optimaal door het lichaam opgenomen. Bovendien groeit titanium stevig vast aan het botweefsel. Deze positieve eigenschappen zijn niet alleen in de tandheelkundige implantologie bekend, maar ook al jaren op veel andere medische terreinen, bijvoorbeeld bij gewrichtsprotheses. Ook de zilvergrijze kleur van het titanium is geen nadeel, aangezien implantaten - net als natuurlijke tandwortels - helemaal in het kaakbot komen te zitten en onzichtbaar zijn.
Sinds een aantal jaren zijn er ook witte implantaten van keramiek. De eerste generaties van aluminiumoxidekeramiek waren echter niet sterk genoeg om met titanium te kunnen concurreren. De huidige keramische implantaten bestaan uit zeer stabiel zirkoonoxidekeramiek en bevinden zich momenteel in een testfase. Voorlopig wordt echter de voorkeur gegeven aan titanium als implantaatmateriaal.

Keramiek
Welk tandheelkundig materiaal komt in aanmerking voor de tandkronen?

De meeste kronen en bruggen worden vervaardigd van metalen resp. metaallegeringen, waar een tandkleurig laagje keramiek overheen komt. Een zeer fraai alternatief zijn volledig keramische kronen en bruggen. Zirkoonoxidekeramiek is door zijn grote sterkte zeer geschikt voor implantaatgedragen prothesen. Het is geschikt voor afzonderlijke kronen, maar ook voor grotere bruggen en het weerkaatst het licht net als de natuurlijke tandsubstantie. Deze prothesen zijn daarom nauwelijks van de natuurlijke tanden te onderscheiden.

Botopbouw
Wanneer kan botopbouw nodig zijn?

Wanneer tanden en daarmee de natuurlijke kauwbelasting in de kaak langere tijd ontbreken, dan gaat het bot langzaam maar zeker slinken. Dat werkt hetzelfde als bij een spier, die achteruitgaat wanneer hij niet meer wordt belast. Ook bepaalde bacteriën kunnen het bot vernielen. Dan is er sprake van parodontitis, beter bekend als parodontose - een ontsteking van het tandbed. Wanneer de botsubstantie dusdanig verzwakt of dun is dat een implantaat er geen houvast meer in vindt, is botopbouw raadzaam. Het botweefsel wordt daarbij met behulp van lichaamseigen of botvervangend materiaal hersteld. Vaak wordt er een mengsel van de twee elementen gebruikt. Het opbouwmateriaal wordt direct op het bot aangebracht en geleidelijk door het lichaam omgezet in belastbare botsubstantie. Op die manier kan het bot verbreed en/of verhoogd worden. Achterin de bovenkaak wordt het bot meestal verhoogd door middel van een zogenaamde sinuslift. Zo wordt vermeden dat een deel van het implantaat in de kaakholte steekt. Vaak kan de botopbouw meteen bij de implantatie plaatsvinden. Er kan echter ook van tevoren een afzonderlijke ambulante ingreep nodig zijn.

Kosten
Met welke kosten moet ik rekening houden?

De kosten kunnen al naargelang de omvang van de behandeling en het aantal implantaten variëren. De richtwaarde voor een implantaatgedragen kroon inclusief alle medische en tandtechnische verrichtingen ligt ongeveer bij 2.000 euro. Een implantaatgedragen brug (voor drie ontbrekende tanden) begint bij ongeveer 4.500 euro en een kunstgebit bij 6.000 euro. Nauwkeurige informatie over de individuele kosten vindt u in het genezings- en kostenoverzicht, dat u voor aanvang van de behandeling ontvangt.

Kostenvergoeding
Betaalt mijn ziektekostenverzekering mee?

In principe is er geen tussenkomst van de ziekteverzekering, behalve voor 2 implantaten in de onderkaak bij patiënten vanaf 70 jaar, die al minstens 1 jaar tandeloos zijn in de onderkaak en waarbij de losse prothese niet goed functioneert. Soms kan er ook tussenkomst zijn door een private verzekering.

Medicijngebruik
Zijn er wisselwerkingen met medicijnen?

Dat kan voorkomen bij bepaalde medicijnen. Cortison, bijvoorbeeld, kan de stofwisselings- en immuunsituatie in het lichaam veranderen, zodat er bij het genezingsproces problemen kunnen optreden. Antistollingsmiddelen kunnen bij de implantatie tot sterke bloedingen leiden. Wanneer u regelmatig medicijnen moet innemen, dan dient u dit beslist tijdens het adviesgesprek ter sprake te brengen.

’s Nachts
Moet ik een implantaatgedragen prothese ’s nachts uit de mond nemen?

Een gewone prothese moet ’s nachts uit de mond worden genomen, omdat deze in uw slaap los kan gaan en mogelijk de keelholte resp. de luchtwegen kan blokkeren. Een implantaatgedragen prothese zit normaal gesproken zo vast dat zij ’s nachts zonder risico’s kan worden gedragen. Als u dat wilt, kunt u uw prothese vierentwintig uur per dag dragen.

Parodontitis / parodontose
(Zie ook trefwoord “Botopbouw” onder B)

Risico’s
Zijn er risico’s verbonden aan de implantatie?

Een implantatie is een kleine operatie. Complicaties, zoals beschadiging van zenuwen en bloedvaten, zijn bij het inzetten van de implantaten in principe natuurlijk mogelijk. Maar door de huidige mogelijkheden op het gebied van diagnose en planning kan dit in verregaande mate worden uitgesloten. Normaal gesproken bestaan er alles bij elkaar bij een implantatie geen grotere risico’s dan bij het trekken van een verstandskies.
Ook een plotselinge afstotingsreactie van een volledig ingegroeid implantaat is zeer onwaarschijnlijk. In zeldzame gevallen kan het echter voorkomen dat het bot het implantaat niet stevig genoeg omsluit. Dit zou dan onvoldoende kunnen worden belast en zou zeer waarschijnlijk onder plaatselijke verdoving weer verwijderd moeten worden. Normaal gesproken kan vervolgens echter weer een nieuw implantaat worden geplaatst, vaak zelfs al tijdens dezelfde ingreep - als u dat wilt.

En wanneer een implantaat ontstoken raakt?

Mits in een vroeg stadium herkend, kunnen ontstekingen, die meestal ontstaan door bacteriën, over het algemeen met succes worden behandeld. Wanneer u regelmatig op uw nazorg- en profylaxeafspraken verschijnt en ook thuis regelmatig uw tanden poetst, heeft u eigenlijk niets te vrezen.

Zijn implantaten ook zinvol bij rokers?

Het succes van implantaten op de lange termijn kan door roken gevaar lopen. Breng uw rookgewoonten ter sprake tijdens het adviesgesprek, dan kan uw individuele risico beter worden ingeschat.

Pijn
Heb ik na de ingreep pijn?

Het tandvlees is de eerste dagen na de ingreep waarschijnlijk nog gevoelig, maar het bloedt niet meer. Mogelijk kan uw wang tijdelijk opzwellen en onprettig aanvoelen. De meeste patiënten hebben de volgende dag echter niet eens een pijnstiller meer nodig en kunnen weer gewoon hun dagelijkse bezigheden hervatten.

Mooie tanden
Ik heb alleen afzonderlijke implantaten nodig, maar wil graag in zijn geheel wittere of mooiere tanden hebben. Kan dat?

Donkere tanden kunnen vaak door middel van bleaching witter worden gemaakt. Lelijke tandoppervlakken kunnen worden bedekt met kunststof of met een fijn laagje keramiek, zogenaamde veneers. De kronen voor de implantaten worden dan bij voorbaat al lichter of passend bij het nieuwe uiterlijk van uw tanden vervaardigd. Spreek ons erop aan: voor vrijwel ieder probleem bestaat er een oplossing.

Sinuslift
(Zie ook trefwoord “Botopbouw” onder B)

Directe belasting
Wat moet ik precies verstaan onder “directe belasting” en kom ik daar ook voor in aanmerking?

Op weg naar implantaatgedragen tanden volgt normaal gesproken na het inzetten van het implantaat een onbelaste ingroeifase. Bij deze aanpak wordt het gat tijdelijk gedicht met behulp van een provisorische voorziening, die bijvoorbeeld aan de aangrenzende tanden wordt bevestigd. Bij de zogenaamde directe belasting worden er nieuwe implantaatsystemen en -methoden toegepast, waarbij het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is dat de prothese of de provisorische voorziening direct op de implantaten wordt bevestigd. Patiënten krijgen hun implantaten en hebben dezelfde dag alweer vastzittende tanden met een natuurlijk uiterlijk. Of een directe belasting ook iets voor u is, is bijvoorbeeld afhankelijk van de toestand van het kaakbot en van de positie van de implantaten. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.
(Zie ook trefwoord “Behandelingsduur” onder B)

Directe implantatie
Kunnen implantaten ook meteen na het verwijderen van tanden worden ingezet?

Ja, tegenwoordig is dat vaak mogelijk. Het implantaat wordt daarbij meteen na het verwijderen van een tand in de nog verse wond gezet. Dit wordt directe implantatie genoemd (niet te verwarren met de directe belasting van implantaten).

Sport
En is na de implantatie sporten mogelijk?

In principe is beweging na de implantatie geen probleem. Maar wanneer het gaat om activiteiten met flinke lichamelijke inspanning, dan moet u dat van tevoren met ons bespreken. Om het genezen van de wond niet nadelig te beïnvloeden, is het raadzaam, het een paar dagen rustig aan te doen.

Tandverzorging
Hoe verzorg ik mijn implantaatgedragen tanden?

Implantaatgedragen tanden ziet er niet alleen uit als natuurlijke tanden. U kunt ze ook net zo gemakkelijk poetsen met een tandenborstel - ook een elektrische - en tandpasta. Bij implantaten zijn de ruimtes tussen de tanden en de overgangen naar het tandvlees heel belangrijk. Hier gaan zich snel bacteriën nestelen, die het tandvlees en na verloop van tijd ook het kaakbot rond het implantaat kunnen aantasten. Dit kan echter worden voorkomen met behulp van tandzijde of interdentaalborsteltjes. Ons profylaxeteam laat u desgewenst zien, hoe u deze hulpmiddelen op de juiste manier gebruikt, en zorgt met regelmatige tussenpozen - ongeveer om de drie maanden - voor de professionele reiniging van uw tanden. Daarbij wordt ook hardnekkige aanslag helemaal verwijderd en uw tanden stralen weer als voorheen.
cone beam dokter demeulemeester

gebit implantaatSpreekuren:

Enkel na afspraak op het volgende nummer 051/69 54 59
 
Dr. L. Demeulemeester   Meensesteenweg 320D   8800 Roeselare   Telefoon: 051/69 54 59 Home